Klaar voor de Omgevingswet met de juiste professional

Per 2021 gaat er enorm veel veranderen in het ruimtelijk bestuursrecht. De Omgevingswet is in aantocht, een wet die 26 bestaande wetten over milieu, bouw, planologie en natuur bundelt. Meer integrale wetgeving zal zorgen voor duidelijker en makkelijkere beleidsvoering. Maar hoe zorg je dat een team dat al jaren gespecialiseerd is in de huidige wetgeving gaat meebewegen naar de nieuwe wetgeving? Kundige professionals kunnen de transitie helpen.

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet?

De wijze waarop nieuwe ontwikkelingen worden getoetst zal meer en meer gestroomlijnd worden. Op dit moment gaat een aanvraag langs diverse afdelingen of specialisten die er hun zegje over moeten doen, waarna al deze afzonderlijke oordelen gebundeld worden. Met de Omgevingswet wordt deze doorlooptijd korter, wat ervoor zorgt dat initiatieven sneller van de grond komen. Ook worden er meer zaken losgelaten, waarbij de gemeente zelf mag bepalen wat op dat vlak aan eisen wordt gesteld.

De planologische professional van de toekomst

Er is dan ook in de toekomst een behoefte aan een meer allround planologisch professional dan specifieke specialisten. Aanvragen kunnen van begin tot eind aan één wet worden getoetst, wat vraagt om een spin in het web die kennis en kunde heeft, maar ook inzicht heeft welke specialistische kennis daarnaast nodig is. De puristische verkeerskundige of milieukundige zal altijd blijven bestaan om die input te leveren, echter er ontstaat vraag naar een nieuw soort planoloog.

Waarom VitalSelect als partner in recruitment?

De nieuwe professional is niet klaar na het afronden van een opleiding. Met veranderingen in het vakgebied zoals deze nieuwe wetgeving, is het van belang dat een professional zich blijft ontwikkelen. Bij VitalSelect kijken wij mee wat exact de vraag is die bij uw organisatie speelt en aan welke skills een professional moet voldoen om daarin te voorzien. Daarnaast blijven we in nauw contact en leren de professionals in ons netwerk van elkaar.

Bent u op zoek naar een professional om uw organisatie klaar te stomen voor de Omgevingswet? Of heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met Jeroen Brons voor meer informatie!