Disclaimer

Privacy Statement VitalSelect

Vragen of opmerkingen
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen en of opmerkingen heeft ten aanzien van het privacybeleid van VitalSelect. U kunt daarnaast om inzage vragen van uw gegevens of om eventuele onjuistheden aan te geven, wijzigingen voor te stellen of het verzoek om verwijdering van gegevens door te geven. Wij verzoeken u daartoe een schriftelijk verzoek te doen via onderstaand post of mailadres.

VitalSelect
T.a.v. het management
Distelweg 78 B
1031 HH Amsterdam
management@vitalselect.nl

VitalSelect B.V. staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 62553437.

Algemene Voorwaarden VitalSelect Versie 7 februari 2017

Detacheringsopdrachten worden uitgevoerd door VitalProjects B.V. VitalProjects staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62553429.

Algemene Voorwaarden VitalProjects Versie 7 februari 2017

VitalProjects B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Bekijk het certificaat VitalProjects B.V. is tevens VCU gecertificeerd. Bekijk het certificaat